Check-in @ Work sessies

VERDIEPENDE DIALOOGSESSIES 

Wil jij met je team in gesprek voorbij de dagelijkse to do’s en verbinden op wat er echt leeft? En zijn jullie er als team aan toe om de status quo te doorbreken op weg naar een groter team potentieel?

Wij begeleiden dialoog sessies (learning circles, sharing en intervisies) en bieden teams concrete handvatten en vaardigheden om de meest waardevolle gesprekken te openen. Hierbij maken wij o.a. gebruik van de 40 Check-in @ Work reflectie kaarten, uitgesplitst in IK (individu) en WIJ (team) vragen. Een waardevolle leidraad, maar ook een concreet handvat dat teams de mogelijkheid biedt om check-in sessies ook zelfstandig voort te zetten. 

Wil je als gehele organisatie de Check-in Way of Working integeren en daarmee toewerken naar een transparante cultuur, waarbij vertrouwen, authenticiteit en verbinding het fundament vormen? Wij bieden hiervoor diverse modules, zoals: kick-off sessies, train de trainer sessies, een nul- en eindmeting, verdiepende dialoog sessies en periodieke check-in intensives.

Uitdagingen van onze klanten

 • Het lukt ons in praktijk niet om voorbij de waan van de dag in gesprek te komen.
 • We denken zelf te snel in oplossingen (quick fix)
 • De veiligheid ontbreekt om te delen hoe we er echt over denken
 • Er te weinig draagvlak door te weinig afstemming.
 • We spreken over elkaar in plaats van met elkaar.
 • Er is behoefte aan reflectie en bezinning.
 • We willen als organisatie naar zelfsturende teams toewerken.

 

Tijdens de Check-in @ Work sessies scheppen we een veilige setting waarin iedereen zich uitgenodigd voelt om beleving, perspectieven, informatie en kennis en openlijk te delen. Doordat elk teamlid zichzelf steeds inbrengt in het contact, groeit het collectieve bewustzijn en vindt kruisbestuiving optimaal plaats.

 

 

Waar speelt Check-in @Work op in?

Preventie Dingen die er werkelijk toe doen worden bijtijds besproken. Zo komt er minder in de onderstroom terecht en zal onvrede of spanning eerder ter sprake komen.

Sterke relaties Je bent structureel meer aangesloten op elkaar, met toenemende betrokkenheid en draagvlak als gevolg.

Wendbaarheid  Afstemming maakt veerkrachtiger. Doordat je afgestemd bent op jezelf, elkaar, kun je sneller inspelen op verandering.

Inclusie Door stem te geven aan verschillende perspectieven bekrachtig je een transparante cultuur van veiligheid, gelijkwaardigheid en authenticiteit.

Directe effecten

 • Haalt de druk van de ketel.
 • Schept ruimte voor begrip en verbinding.
 • Speelt in op onderliggende behoeftes.
 • Zorgt voor nieuwe inzichten en initiatieven.
 • Creëert beweging; maakt losser wat vastzat.
 • Maakt bewuste en gedragen keuzes mogelijk.

Resultaat op langere termijn

 • Verdiepende verbindingen.
 • Meer eigenaarschap.
 • Vergroot draagvlak.
 • Meer bezieling.
 • Toegenomen veerkracht.