@Work

Teamsessies

Wil jij met je team in gesprek voorbij de dagelijkse to do’s en verbinden op wat er echt leeft? En zijn jullie er als team aan toe om de status quo te doorbreken op weg naar een groter team potentieel?

Open dialoog

Wij begeleiden uiteenlopende check-in sessies en bieden teams concrete handvatten en vaardigheden om de meest waardevolle gesprekken te openen. Hierbij maken wij o.a. gebruik van de 40 Check-in @ Work reflectie kaarten, uitgesplitst in IK (individu) en WIJ (team) vragen. Een waardevolle leidraad, maar ook een concreet handvat dat teams de mogelijkheid biedt om check-in sessies ook zelfstandig voort te zetten. 

Tijdens de Check-in @ Work sessies scheppen we een veilige setting waarin iedereen zich uitgenodigd voelt om beleving, perspectieven, informatie en kennis en openlijk te delen. Doordat elk teamlid zichzelf steeds inbrengt in het contact, groeit het collectieve bewustzijn en vindt kruisbestuiving optimaal plaats.

Waar kun je zoal aan denken?

2 uur 

Team check-in aan de hand van een specifiek thema. Ook geschikt voor learning circles, sharing en intervisies. Ideaal om periodiek te herhalen met steeds een wisselend thema. 

Dagdeel/Dag

Programma waarbij inchecken bij jezelf en elkaar de kern vormt. Bestaande uit een mix van check-in werkvormen, ondersteunende oefeningen en theoretisch kader. Zeer geschikt ook als invulling voor teamdagen.

2-Daagse

Intensief programma op een externe locatie, gericht op zowel het individu als het team. Bestaande uit een mix van verdiepende werkvormen, ondersteunende theorie, ervaringsgerichte oefeningen, kampvuur gesprekken en verbindende activiteiten.

Uitdagingen van onze klanten

‘Het lukt ons in praktijk niet om voorbij de waan van de dag in gesprek te komen.’

‘We denken zelf te snel in oplossingen (quick fix)’

‘We willen van onze eilandjes af.’

‘Er te weinig draagvlak door te weinig afstemming.’

‘We spreken over elkaar in plaats van met elkaar.’

‘Er is behoefte aan reflectie en bezinning.’

‘We willen als organisatie naar zelfsturende teams toewerken.’

‘De veiligheid ontbreekt om te delen hoe we er echt over denken.’

Directe effecten

 • Haalt de druk van de ketel.
 • Schept ruimte voor begrip en verbinding.
 • Speelt in op onderliggende behoeftes.
 • Zorgt voor nieuwe inzichten en initiatieven.
 • Creëert beweging; maakt losser wat vastzat.
 • Maakt bewuste en gedragen keuzes mogelijk.

Resultaat op langere termijn

 • Verdiepende verbindingen.
 • Meer eigenaarschap.
 • Vergroot draagvlak.
 • Meer bezieling.
 • Toegenomen veerkracht.

 Interesse in onze trajecten?